Fra tørreloft til super lejlighed

Nyt tag i bytte med tørreloftPrincippet er enkelt. Loftet byttes til et nyt tag. Det gør, at ejerforeningen ikke har noget ansvar for ombygningen, og at entreprisen ene og alene ligger hos entreprenøren.


Ved at omdanne traditionelle pulterrum og tørrerum til beboelse kan der opnås en række fordele for ejendommen og dens beboere:

 • Nyt tag

 • Etablering af nye pulterrum i kælderen

 • Alle uforudsete udgifter betales af Jels Huse

 • Mindre fordelingstal og dermed reducerede fællesudgifter for den enkelte ejerlejlighed

 • Værdistigning af de enkelte ejerlejligheder p.g.a. ejendommens bedre stand

 • Besparelse i varmeregnskabet med nyt tag og dermed bedre isolering

 • Udarbejdelse af salgsaftale

 • Udarbejdelse af omfangsbeskrivelse og projekt

 • Tilrettelæggelse af byggeforløbet

 • Opmåling af de nye lejligheder og ændring af fordelingstal

 • Gennemgang og mangelafhjælpning

 • Slutaflevering af ejendommen til ejerforeningen og lejlighederne til de nye ejere

 • Alle nødvendige forsikringer i byggeperioden

 • Bortkørsel af affald

 • Slutrengøring

Der er selvfølgelig også ulemper:

 • Mister tørreloft, men får nyt kælderrum reorganisering som giver mere plads

 • Larm i ombygningsfasen

 • Stillads i 12-16 uger