"Brug øverste etage"

Renovering af beboelsesejendomme uden omkostninger
Byt tørreloftet med nyt tag og nye vinduer

Slider

Jyske håndværkere til undsætning i hovedstaden

Står du som arkitekt eller rådgivende ingeniør med et projekt i hovedstaden, men mangler håndværkere til at udføre det? Jels Huse er specialister i renovering af beboelsesejendomme, og er interesseret i projekter, hvor tørrelofter indgår. Vi holder til i Sønderjylland, men vores håndværkere tager gerne turen østpå.

Har du projektet - har vi hænderne

Vi har en fast skare af murere, elektrikere, tømrere, maler, vvs’ere og blikkenslagere fra faste teams bestående af underentreprenører – vi bruger aldrig vikarer. Du vil derfor opleve en glidende proces uden bøvl med kommunikation eller forventningsafstemning internt eller eksternt.

Vi er nemme at samarbejde med

Gennem mange års samarbejde, er vi godt sammentømret. Derfor er tonen på vores byggeplads god. Vi er fleksible og benytter os udelukkende af underentreprenører, som vi har haft i vores netværk længe.

Vi deltager gerne i møder med ejerforeninger og på generalforsamlinger for at svare på spørgsmål i forbindelse med procedure og byggeteknik.

40 års erfaring - din styrke


 • Udskiftning af tag
 • Udskiftningn af faldstammer
 • Udskiftning af stigestrenge
 • Nedlæggelse af bagtrappe, samt brandsikring af fortrappe
 • Facaderenovering
 • Stor erfaring med udnyttelse af tørrelofter over mansarden. Herunder montering af supplerende jernkonstruktion på mansarden, som en del af brandsikringen.
 • Løbende dialog med ejerforeningen

Renovering af ejendommen uden omkostninger

Princippet er enkelt. Loftet byttes til et nyt tag. Det gør, at ejerforeningen ikke har noget ansvar for ombygningen, og at entreprisen ene og alene ligger hos entreprenøren.


Ved at omdanne traditionelle pulterrum og tørrerum til beboelse kan der opnås en række fordele for ejendommen og dens beboere:

 • Nyt tag
 • Etablering af nye pulterrum i kælderen
 • Alle uforudsete udgifter betales af Jels Huse
 • Mindre fordelingstal og dermed reducerede fællesudgifter for den enkelte ejerlejlighed
 • Værdistigning af de enkelte ejerlejligheder p.g.a. ejendommens bedre stand
 • Besparelse i varmeregnskabet med nyt tag og dermed bedre isolering
 • Udarbejdelse af salgsaftale
 • Udarbejdelse af omfangsbeskrivelse og projekt
 • Opmåling af de nye lejligheder og ændring af fordelingstal
 • Gennemgang og mangelafhjælpning
 • Slutaflevering af ejendommen til ejerforeningen og lejlighederne til de nye ejere
 • Alle nødvendige forsikringer i byggeperioden
 • Bortkørsel af affald
 • Slutrengøring

Kunderne siger

Carsten J. Christensen, formand for Ejerforeningen Louisegaarden

Projektet medførte naturligvis en række gener for beboerne (støv, støj og midlertidige afbrydelse af el, vand og varme), men takket være Torben's og hans medarbejderes endog meget positive og konstruktive tilgang, blev projektet gennemført til alles tilfredshed og med et resultat, som vi alle er meget tilfredse med!

Læs hele udtalelsen

Lars Juul Nielsen, formand for Ejerforeningen Ålborggade 28

Under forløbet blev der efter ejerforeningens ønske ændret på detaljer i aftalen samt tilføjet småopgaver, som det fandtes hensigtsmæssigt at få udført. Alt sammen klaredes med stor fleksibilitet, høj kvalitet og stort set uden omkostninger for ejerforeningen.

Læs hele udtalelsen

Karen Frost, formand for Ejerforeningen, Kaserneboulevarden 21

Ved byggeriets afslutning fik vi gennemgået tagkonstruktionen og lejligheder af uvildig fagmand, som kun havde rosende ord til overs for byggeriet, det var udført efter bedste håndværksmæssige standarder og med gode materialer.

Læs hele udtalelsen

Susanne Munch, formand for Ejerforeningen, Otto Ruds Gade 11

Der er kun anvendt de bedste materialer i byggeriet, alle byggestandarder er overholdt, og det håndværksmæssige arbejde fås ikke bedre. Derudover er alt foregået under forsvarlige forhold, både arbejdsmæssigt og sikkerhedsmæssigt, og alle aftaler om arbejdstider og støj, samt oprydning og rengøring hver dag, er blevet overholdt.

Læs hele udtalelsen
Cookie- og privatlivspolitik